1. Српски језик –  Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;
-Читанка, уџбеник за трећи разред основне школе;
-Поуке о језику, Српски језик за трећи разред основне школе;
-Радна свескa, Српски језик за трећи разред основне школе;
-шифра комплета: 3СРП3СРП;

2.  Математика – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд; Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе,  шифра комплета: 32СРП3МАТ;

3.  Енглески језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос   :  Family and  Friends 1 – Second edition,енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), шифра комплета: 23СРП3ЕНГ

4. Природа и друштво – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;
-Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе;
-Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица;
-шифра комплета: 38СРП3ПРИ;