ТРЕЋИ РАЗРЕД

Математика Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 32СРП3МАТ Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе, аутори Снежана лакета, Снежана Богићевић

Природа и друштво Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд38СРП3ПРИ Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, аутор: Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

Природа и друштво Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд38СРП3ПРИ Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица, аутор: Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 3СРП3СРП Читанка, уџбеник за трећи разред основне школе, аутор: Моња Јовић, Иван Јовић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд3СРП3СРП Поуке о језику, Српски језик за трећи разред основне школе, аутор: Весна Дрезгић, Ана Икер

 Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд3СРП3СРП Радна свескa, Српски језик за трећи разред основне школе, аутор: Моња Јовић, Ивана Јухас

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос23СРП3ЕНГ Family and Friends 1 – Second edition,енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), Naomi Simmons

Музичка култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Музичка слагалица, аутори Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Ликовна култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Ликовна култура 3 , аутор Марија Бузаши Марганић, Зита Бузаши