Свет око нас Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд109СРП2СВЕ Свет око нас 2а и 2б, уџбеник за други разред основне школе(уџбеник из два дела); ћирилица, аутори Марела Манојловић и Бранкица Ђурић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд71СРП2СРП Читанка, уџбеник за други разред основне школе, аутор Марела Манојловић и Снежана Бабуновић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд71СРП2СРП Поуке о језику, уџбеник за српски језик за други разред основне школе, аутор Ивана Јухас и Моња Јовић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд71СРП2СРП Латиница, уџбеник за други разред основне школе, аутор Ивана Јухас и Јасмина Игњатовић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд71СРП2СРП Радна свеска из српског језика за други разред основне школе, аутор Марела Манајловић и Снежана Бабуновић

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос74СРП2ЕНГ Family and Friends, Starter,second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons

Математика Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд92СРП2МАТ Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред основне школе; ћирилица, аутори Ивана Јухас,

Музичка култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Музичка вртешка, аутори Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Ликовна култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Ликовна култура 2, аутор Јелена Коштица и Горан ратковић