1. Српски језик – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;

Читанка, уџбеник за други разред основне школе;
-Поуке о језику, уџбеник за српски језик за други разред основне школе;
-Латиница, уџбеник за други разред основне школе;
-Радна свеска из српског језика за други разред основне школе;
– шифра комплета: 71СРП2СРП;

2. Математика – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд Математика 2а и 2б , уџбеникза други разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 92СРП2МАТ;

3. Свет око нас – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд   
Свет око нас 2а и 2б, уџбеникза други разред основне школе(уџбеник из два дела); ћирилица, шифра комплета: 109СРП2СВЕ;

4. Ликовна култура – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд,  Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12206СРП2ЛИК;

5. Музичка култура – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд,  Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12214СРП2МУЗ;

6. Дигитални свет – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд   Дигитални свет 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 210013СРП2ДИГ;

7. Енглески језик- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос – Family  and Friends, Starter,second edition, енглески језик за други разред основне школе, шифра комплета: 74СРП2ЕНГ.