Први разред-Катарина Јевтић

Други разред-Олгица Милић

Трећи разред-Маријана Трајковић

Четврти разред-Тијана Максимовић


Пети разред-Милан Димић

Шести разред-Весна Јовановић

Седми разред-Драгана Пурић

Осми разред-Зорица Аритоновић