Први разред- Маријана Трајковић

Други разред-Тијана Максимовић

Трећи разред-Милица Живковић

Четврти разред-Олгица Милић


Пети разред-Драгана Пурић

Шести разред-Весна Јовановић

Седми разред-Милан Димић

Осми разред-Зорица Аритоновић