1. Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд —Читанка, уџбеник за четврти разред основне школе;
– Поуке о језику, уџбеник из српског језика за четврти разред основне школе;
-Радна свеска српски језик – уџбеник за четврти разред основне школе;
-шифра комплета: 40089СРП4СРП.

2. Математика – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд Математика 4а и 4б, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 40120СРП4МАТ.

3. Природа и друштво – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.  Београд;  
-Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе;
-Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица.
-шифра комплета: 40099СРП4ПРИ

4. Енглески језик -Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос
Family and Friends 2, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); шифра комплета: 40111СРП4ЕНГ;

5.  Ликовна култура – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;  Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 70024СРП4ЛИК;

6. Музичка култура -Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд Музичка култура 4 ‒ У свету мелодије и стихова, за четврти разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 70028СРП4МУЗ;