ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик  Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 118СРП1СРП Нови буквар – уџбеник за први разред основне школе Нови буквар – наставни листови за први разред основне школе, аутори Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић, Ранка Јанаћковић

Српски језик Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 118СРП1СРП Читанка за први разред основне школе, аутор Моња Јовић и Мр Иван Јовић

Математика Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 130СРП1МАТ Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица, аутор Ивана Јухас

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 151СРП1ЕНГ FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком, Susan Iannuzzi

Свет око нас Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд157СРП1СВЕ СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе, ћирилица, аутор Ивана Јухас

Музичка култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Музичка сликовница 1, аутор Мирјана Смекар Станковић и Соња Цветковић

Ликовна култура, Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд 2018, Ликовна култура 1, аутор Мариа Бузаши Маргановић