СЕДМИ РАЗРЕД

Српски језик  Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос316СРП7СРП                 Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе, аутор: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос316СРП7СРП                             Дар речи, Граматика српског језика за седми разред основне школе, аутор: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос316СРП7СРП                         Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе, аутор: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос337СРП7ЕНГ                    English Plus 3 – Secon Edition, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa), аутор уџбеника: Ben Wetz, Katrina Gormley, аутор радне свеске: Kate Mellersh

Историја Дата Статус д.о.о.346СРП7ИСТ     Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица, аутор: Мирослав Филиповић

Географија ЈП Завод за уџбенике353СРП7ГЕО   Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица, аутор: Милутин Тадић,

Физика ЈП Завод за уџбенике359СРП7ФИЗ    Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутор: Јован Шетрајчић, Дарко Капор

Физика ЈП Завод за уџбенике359СРП7ФИЗ    Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица, аутор: Бранислав Цветковић, Милан О.Распоповић, Јован Шетрајчић

Математика Klett Издавачка кућа доо365СРП7МАТ    Математика, уџбеник за седми разред основне школе, аутор: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,

Математика Klett Издавачка кућа доо365СРП7МАТ    Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица, аутор: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Биологија Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)375СРП7БИО     Биологија 7 за седми разред основне школе; ћирилица, аутор: Тијана Прибићевић, Тонка Миљановић, Славица Нинковић и Весна Миливојевић

Хемија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос380СРП7ХЕМ   Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе, аутор: Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Хемија Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос380СРП7ХЕМ    Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица, аутор: Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Информатика и рачунарство, Едука, Информатика и рачунарство уџбеник за седми разред основне школе, ћирилица, аутор: Каратина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

Техника и технологија, ЈП Завод за уџбенике , Техника и технологија уџбеник за седми  разред основне школе, ћирилица, аутор: Иван Тасић, Миодраг Ковачевић

Музичка култура, ЈП Завод за уџбенике , Музичка култура 7, уџбеник за седми  разред основне школе, ћирилица, аутор: Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Ликовна култура, Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос , Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе, ћирилица, аутор: Милутин МићићРуски језик, ЈП Завод за уџбенике , Орбита 3, уџбеник за седми  разред основне школе и радна свеска, аутор: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић