7. СЕДМИ РАЗРЕД

1. Ликовна култура – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос;
Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе. Шифра комплета: 20020СРП7ЛИК;

2. Музичка култура – ЈП Завод за уџбенике:  Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; шифра комплета: 20030СРП7МУЗ;

3. Руски језик – ЈП Завод за уџбенике:  Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск): шифра комплета: 20033СРП7РУС;

4. Информатика и рачунарство – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;  Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе, шифра комплета: 20063СРП7ИНФ;

5. Техника и технологија – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос    ;
Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање): шифра комплета: 210016СРП7ТЕХ;

6. Српски језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос;     
-Уметност речи, Читанка за седми разред основне школе;
-Дар речи, Граматика српског језика за седми разред основне школе;
-Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за седми разред основне школе;
шифра комплета: 316СРП7СРП;

7. Енглески језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос:  English Plus 3 – Secon Edition, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa); шифра комплета: 337СРП7ЕНГ;

8. Историја – Дата Статус д.о.о.,  Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе. Шифра комплета: 346СРП7ИСТ;

9. Географија – ЈП Завод за уџбенике,  Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе. Шифра комплета: 353СРП7ГЕО;

10. Физика – ЈП Завод за уџбенике,  Физика 7,  уџбеник за седми разред основне школе.
-Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; уџбенички комплет.  Шифра комплета:  359СРП7ФИЗ;

11. Математика – Klett Издавачка кућа до.о.:
-Математика, уџбеник за седми разред основне школе;
-Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; уџбенички комплет.
Шифра комплета: 365СРП7МАТ;

12. Биологија    Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) – Биологија 7 за седми разред основне школе; шифра комплета: 375СРП7БИО;

13. Хемија – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос:              
-Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе;
-Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет.
Шифра комплета: 380СРП7ХЕМ.