1. Музичка култура – ЈП Завод за уџбенике;  Музичка култура 5 за пети разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12268СРП5МУЗ;

2. Ликовна култура – Креативни центар;   Ликовна култура 5 за пети разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12277СРП5ЛИК;

3. Техника и технологија – ЈП Завод за уџбенике; 
Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање); шифра комплета; 12284СРП5ТЕХ;

4. Информатика и рачунарство -Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд;   Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12290СРП5ИНФ;

5. Руски језик – ЈП Завод за уџбенике, ОРБИТА 1 – Руски језик за пети разред основне школе, прва година учења (уџбеник, радна свеска,аудио ЦД), шифра комплета: 12295СРП5РУС;

6.  Српски језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос:
-Уметност речи,читанка за пети разред основне школе ћирилица;
-Дар речи,граматика за пети разред основне школе; ћирилица.
шифра комплета: 169СРП5СРП.

7. Енглески језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос; ENGLISH PLUS 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), шифра комплета: 190СРП5ЕНГ;

8. Историја – Дата Статус д.о.о. Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком; Историјски атлас за основну и средње школе; ћирилица, шифра комплета: 207СРП5ИСТ;

9. Географија ЈП Завод за уџбенике Географија, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 211СРП5ГЕО;

10. Биологија – Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) Биологија 5, за пети разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 222СРП5БИО;

11. Математика – Klett Издавачка кућа до:
– Уџбеник за пети разред основне школе;
-Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;
шифра комплета: 229СРП5МАТ.