ПЕТИ РАЗРЕД

Српски језик  Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 169СРП5СРП                  Уметност речи,читанка за пети разред основнешколе ћирилица, аутори: Наташа Станковић шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 169СРП5СРП                             Дар речи,граматика за пети разред основне школе; ћирилица, аутори: Наташа Станковић шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос190СРП5ЕНГ                  ENGLISH PLUS 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), аутори уџбеника: Sussan Iannuzi, аутор радне свеске: Ben Wetz, Janet Hardy Gould, Diana Rye

Историја Дата Статус д.о.о.207СРП5  ИСТИсторија 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школеса електронским додатком; Историјски атлас за основну и средње школе; ћирилица, аутор: Никола Бацетић и Немања Цвитковић

Географија ЈП Завод за уџбенике211СРП5 ГЕОГеографија, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, аутор: Јелена Ћалић, Милутин Тадић и Милован Миливојевић

Биологија Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)222СРП5БИО                   Биологија 5,за пети разред основне школе; ћирилица,аутор: Тијана Прибићевић, Тонка Миљановић, Славица Нинковић и Весна Миливојевић

Математика ЈП Завод за уџбенике225СРП5МАТ      Математика за пети разред основне школе; ћирилица, аутор: Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика ЈП Завод за уџбенике225СРП5МАТ     Збирка задатака из математике за пети разред основне школе; ћирилица, аутор: Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Информатика и рачунарство, Едука, Информатика и рачунарство уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица, аутор: Каратина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

Техника и технологија, ЈП Завод за уџбенике , Техника и технологија уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица, аутор: Слободан Попов и Мирослав Парошкај

Музичка култура, ЈП Завод за уџбенике , Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица, аутор: Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Ликовна култура, Креативни центар, Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица, аутор: Мирјана ЖивковићРуски језик, ЈП Завод за уџбенике , Орбита 1, уџбеник за пети разред основне школе и радна свеска, аутор: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић