ШЕСТИ РАЗРЕД

Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 235СРП6СРП                  Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, аутор: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос235СРП6СРП                             Дар речи, Граматика српског језиказа шести разред основне школе, аутор: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос262СРП6НЕМ                      English Plus 2, Secondedition, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск, аутор уџбеника: : Ben Wetz, Janet Hardy Gould, Diana Rye  аутор радне свеске: Ben Wetz, Janet Hardy Gould, Diana Rye

Историја Дата Статус д.о.о.269СРП6ИСТ       Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица, аутор: Александар Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић

Географија ЈП Завод за уџбенике275СРП6ГЕО    Географија, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица, аутор: Милутин Тадић

Физика ЈП Завод за уџбенике286СРП6ФИЗ   Физика за шести разред основне школе; ћирилица, аутор: Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Физика, ЈП Завод за уџбенике, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе, ћирилица, аутор: Бранислав Цветковић, Милан О.Распоповић, Јован Шетрајчић

Математика Klett Издавачка кућа доо296СРП6МАТ   Математика, уџбеник за шести разред основне школе, аутор: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,

Математика Klett Издавачка кућа доо296СРП6МАТ   Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица, аутор: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Биологија  Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)306СРП6БИО                   Биологија за шести разред основне школе; ћирилица, аутор: Тијана Прибићевић, Тонка Миљановић, Славица Нинковић и Весна Миливојевић

Информатика и рачунарство, Едука, Информатика и рачунарство уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица, аутор: Каратина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

Техника и технологија, ЈП Завод за уџбенике , Техника и технологија уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица, аутор: Слободан Попов,Мирослав Парошкај, Владимир Попов

Музичка култура, ЈП Завод за уџбенике , Музичка култура 6, уџбеник за шести  разред основне школе, ћирилица, аутор: Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Ликовна култура, Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос , Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица, аутор: Милутин МићићРуски језик, ЈП Завод за уџбенике , Орбита 2, уџбеник за шести  разред основне школе и радна свеска, аутор: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић