1. Српски језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос;     
-Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе;
-Дар речи, Граматика српског језиказа шести разред основне школе;
шифра комплета: 235СРП6СРП;

2. Енглески језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос; English Plus 2, Second edition, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск); шифра комплета: 262СРП6ЕНГ;

3. Историја – Дата Статус д.о.о. Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе. Шифра комплета: 269СРП6ИСТ;

4. Географија – ЈП Завод за уџбенике Географија, уџбеник за шести разред основне школе. Шифра комплета: 275СРП6ГЕО;

5. Физика – ЈП Завод за уџбенике, Физика за шести разред основне школе. Шифра комплета: 286СРП6ФИЗ;

7.  Математика – Klett Издавачка кућа до.о.
-Математика, уџбеник за шести разред основне школе;
-Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; уџбенички комплет;
шифра комплета:  296СРП6МАТ;

8. Биологија – Привредно друштво Герундијум до.о., Београд (Палилула), Биологија за шести разред основне школе. Шифра комплета: 306СРП6БИО;

9. Руски језик – ЈП Завод за уџбенике,  Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск); шифра комплета: 70040СРП6РУС;