ОСМИ РАЗРЕД

Српски језик ЈП Завод за уџбенике419СРП8СРП    ЧИТАНКА – читанка са електронским аудио додатком за осми разред основне школе, аутор: Љиљана Бајић, Зона Мркаљ

Српски језик ЈП Завод за уџбенике419СРП8СРП   СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Душка Кликовац

Српски језик ЈП Завод за уџбенике419СРП8СРП   РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – за осми разред основне школе, аутор: Душка Кликовац, Љиљана Бајић, Зона Мркаљ

Историја ЈП Завод за уџбенике420СРП8ИСТ   ИСТОРИЈА – уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

Географија ЈП Завод за уџбенике427СРП8    ГЕОГЕОГРАФИЈА – уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе, аутор: Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

Физика ЈП Завод за уџбенике432СРП8ФИЗ    ФИЗИКА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за осми разред основне школе, аутор: Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Физика ЈП Завод за уџбенике432СРП8ФИЗ   ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за осми разред основне школе, аутор: Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Математика ЈП Завод за уџбенике439СРП8МАТ    МАТЕМАТИКА – уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић

Математика ЈП Завод за уџбенике439СРП8МАТ    ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ – за осми разред основне школе, аутор: Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић

Биологија ЈП Завод за уџбенике440СРП8БИО   БИОЛОГИЈА – уџбеник за осми разред основне школе, аутор: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Биологија ЈП Завод за уџбенике440СРП8БИО    РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ – за осми разред основне школе, аутор: Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Хемија ЈП Завод за уџбенике448СРП8ХЕМ   ХЕМИЈА – уџбеник за осми разред основне школе, аутор:  Љуба Мандић, Јасминка Королија, Деја Даниловић

Хемија ЈП Завод за уџбенике448СРП8ХЕМ    ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за осми разред основне школе, аутор: Љуба Мандић, Јасминка Королија, Деја Даниловић

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос450СРП8ЕНГ„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник, аутор: Ben Wetz, Diana Rye

Енглески језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос450СРП8ЕНГ„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД, аутор: Janet Hardy-Gould, James Styring

Информатика и рачунарство,

Техника и технологија,

Музичка култура, ЈП Завод за уџбенике , Музичка култура 8, уџбеник за осми  разред основне школе, ћирилица, аутор: Гордана Стојановић и Милица Рајчевић

Ликовна култура, ЈП Завод за уџбенике , Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе, ћирилица, аутор: Здравко МилинковићРуски језик, ЈП Завод за уџбенике , Орбита 4, уџбеник за осми  разред основне школе и радна свеска, аутор: Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић