1. Техника и технологија – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос:
Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање). Шифра комплета: 210020СРП8ТЕХ;

2. Информатика и рачунарство – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд.  Информатика и рачунарство 8,уџбеник за осми разред основне школе – шифра комплета: 210025СРП8ИНФ;

3. Српски језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос:
-Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за осми разред основне школе;
-Дар речи, Граматика српског језика за осми разред основне школе;
-Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за осми разред основне школе.
Шифра комплета: 40002СРП8СРП;

4. Енглески језик – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос- 
English Plus 4, Second Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска). Шифра комплета: 40023СРП8ЕНГ;

5. Историја – ЈП Завод за уџбенике – Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе. Шифра комплета: 40031СРП8ИСТ;

6. Географија – ЈП Завод за уџбенике – Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе. Шифра комплета: 40040СРП8ГЕО;

7. Физика – ЈП Завод за уџбенике:
-Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе;
-Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет.
Шифра комплета: 40050СРП8ФИЗ;

8. Математика – Klett Издавачка кућа до.о.                     
-Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе;
-Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе; уџбенички комплет.
Шифра комплета: 40057СРП8МАТ;

9. Хемија – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос –
-Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе.
-Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет;
Шифра комплета: 40077СРП8ХЕМ;

10. Руски језик – ЈП Завод за уџбенике – Орбита 4,руски језик за осми разред основне школе;други страни језик.четврта година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск). Шифра комплета: 75007СРП8РУС;

11. Ликовна култура – Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос –
Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе. Шифра комплета: 75025СРП8ЛИК;

12. Музичка култура – ЈП Завод за уџбенике  –  Музичка култура 8, за осми разред основне школе. Шифра комплета: 75034СРП8МУЗ.