Први разред- Тијана Максимовић

Други разред-Милица Живковић

Трећи разред-Олгица Милић

Четврти разред-Маријана Трајковић


Пети разред-Јелена Ивановић

Шести разред-Милица Костић

Седми разред-Весна Јовановић

Осми разред-Драгана Пурић