Први разред-Олгица Милић

Други разред- Маријана Трајковић

Трећи разред-Марија Ћирковић

Четврти разред-Милица Живковић


Пети разред-Весна Јовановић

Шести разред-Драгана Пурић

Седми разред-Зорица Аритоновић

Осми разред-Милан Димић