1. Српски језик – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд              
-Нови буквар – уџбеник за први разред основне школе Нови буквар – наставни листови за први разред основне школе;
Читанка за први разред основне школе.
шифра комплета: 118СРП1СРП;

2.  Математика – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд Математика 1а и Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица, шифра комплета:  130СРП1МАТ;

3. Музичка култура – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд  Музичка сликовница, Музичка култура за први разред основне школе, ћирилица, шифра комплета: 12251СРП1МУЗ;

4. Ликовна култура – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд, Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица, шифра комплета: 12263СРП1ЛИК

5. Енглески језик- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос                   
FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком, шифра комплета: 151СРП1ЕНГ

6. Свет око нас – Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд               СВЕТ ОКО НАС 1А и 1Б, уџбеник за први разред основне школе,ћирилица, шифра комплета: 463СРП1СВЕ