ОСНОВНА ШКОЛА "УГЉАРЕ"

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Предметна настава

Разредна настава

 • Српски језик
 • Математика
 • Свет око нас
 • Природа и друштво
 • Физичко и здравствено васпитање
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Пројектна настава
 • Од играчке до рачунара (изборни)
 • Енглески језик (1. страни језик)
 • Верска настава- православни катихизис (изборни)
 • Грађанско васпитање (изборни)
 • Ромски језик са елементима националне културе (изборни)
 • Ваннаставне активности ( ДТХСКА ) (слободна наставна активност)
Иди на врх