ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Састав Ученичког парламента за школску 2020/2021 годину чине следећи ученици:

7 разред:

  1. Вучић Андрија
  2. Лазић Урош

8 разред:

  1. Вучић Вељко
  2. Јовановић Илија

Састав Ученичког парламента за школску 2019/2020 годину чине следећи ученици:

7 разред:

  1. Вучић Вељко
  2. Лазић Емилија
  3. Мицић Сара

8 разред:

  1. Јовић Андрија
  2. Мартиновић Анђела
  3. Јовановић Илија