Отворена врата

Отворена врата 2023/24 година

 

Учитељица првог разреда, Четвртак 15.00 – 15.40 

Учитељица другог разреда, Четвртак 15:45 – 16.25 

Учитељица трећег разреда, Четвртак 14.00 – 14.40 

Учитељица четвртог разреда, Уторак 14.00 – 14.40

 

Српски језик и књижевност, Четвртак 10.05 – 10:45

 Информaтика и рачунарство, Понедељак 10.05– 10.45

 Музичко, Четвртак 10.05 – 10.45

 Биологија, Понедељак 10.05 – 10.45

 Руски језик, Четвртак 10.50 – 11.25

 Верска настава, Уторак 11.30 – 12.10

 Ликовна култура, Среда 10.05 – 10.45

 Математика Понедељак  08.15-08.55

 Историја, Уторак 10.50 – 11.25

 Физика и Хемија, Петак 10.05 – 10.45

 Географија, Петак (Теодора) 08.15 – 08.55

Петак (Владан) 09.15 – 09.55

 Енглески језик, Петак 09.15 – 09.55

 Физичко и здравствено васпитање, Уторак 10.05– 10.45

 Техника и технологија, Четвртак 09.15 – 09.55

 Ромски језик, Уторак