Први разред:

Тијана Максимовић

Други разред:

Милица Јовановић

Трећи разред:

Олгица Милић

Четврти разред:

Маријана Трајковић

Пети разред:

Јелена Ивановић

Шести разред:

Милица Костић

Седми разред:

Весна Јовановић

Осми разред:

Драгана Пурић