ОСНОВНА ШКОЛА "УГЉАРЕ"

ЗАПОСЛЕНИ

Управа школе:

 1. Весна Мартиновић, директор школе
 2. Виолета Костић, педагог школе
 3. Јелена Мицић, секретар школе
 4. Дејан Стојковић, шеф-рачуноводства

Разредна настава:

 1. Олгица Милић, учитељица првог разреда
 2. Маријана Трајковић, учитељица другог разреда
 3. Тијана Максимовић (замена: Катарина Велић), учитељица трећег разреда
 4. Милица Живковић, учитељица четвртог разреда

Предметна настава:

 1. Јелена Ивановић, наставник српског језика
 2. Драгана Пурић, наставник руског језика
 3. Весна Јовановић, наставник енглеског језика
 4. Милан Димић, наставник математике
 5. Зорица Аритоновић, наставник физике и хемије
 6. Милица Костић, наставник биологије
 7. Миљана Чановић, наставник историје
 8. Смиља Анђелковић, наставник географије
 9. Ђорђе Вујовић, наставник информатике и рачунарства
 10. Бојана Стефановић, наставник музичке културе
 11. Горан Јовић, наставник ликовне културе
 12. Стефан Милић, наставник технике и технологије
 13. Донко Неранџић, наставник физичког васпитања
 14. Милан Васић, вероучитељ
 15. Марија Гигић, наставник грађанског васпитања

Помоћно особље:

 1. Славица Данић-хигијеничар
 2. Зорица Станисављевић-хигијеничар
 3. Сузана Данић-хигијеничар
 4. Живко Додеровић-домар,ложач
 5. Жарко Јовановић-ноћни чувар
Иди на врх