Управа школе:

 1. Весна Мартиновић, директор школе
 2. Виолета Костић, педагог школе
 3. Јелена Мицић, секретар школе
 4. Дејан Стојковић, шеф-рачуноводства

Разредна настава:

 1. Милица Живковић, замена Катарина Јевтић, учитељица првог разреда
 2. Олгица Милић, учитељица другог разреда
 3. Маријана Трајковић, учитељица трећег разреда
 4. Тијана Максимовић, учитељица четвртог разреда

Предметна настава:

 1. Јелена Ивановић, наставник српског језика
 2. Драгана Пурић, наставник руског језика
 3. Весна Јовановић, наставник енглеског језика
 4. Милан Димић, наставник математике
 5. Зорица Аритоновић, наставник физике и хемије
 6. Милица Костић, наставник биологије
 7. Миљана Чановић, наставник историје
 8. Смиља Анђелковић, наставник географије
 9. Ђорђе Вујовић, наставник информатике и рачунарства
 10. Бојана Стефановић (замена Јован Миладиновић), наставник музичке културе
 11. Горан Јовић, наставник ликовне културе
 12. Стефан Милић, наставник технике и технологије
 13. Донко Неранџић, наставник физичког васпитања
 14. Милан Васић, вероучитељ
 15. Марија Гигић, наставник грађанског васпитања
 16. Беким Челић, наставник ромског језика

Помоћно особље:

 1. Александар Симић – хигијеничар
 2. Зорица Станисављевић – хигијеничар
 3. Сузана Данић – хигијеничар
 4. Живко Додеровић – домар, ложач
 5. Бојан Станисављевић – домар
 6. Жарко Јовановић – ноћни чувар