Управа школе:

Наставно особље - разредна настава

Наставно особље - предметна настава

Помоћно особље