ОСНОВНА ШКОЛА "УГЉАРЕ"

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Састав Ученичког парламента чине следећи ученици:

7 разред:

  1. Вучић Вељко
  2. Лазић Емилија
  3. Мицић Сара

8 разред

  1. Јовић Андрија
  2. Мартиновић Анђела
  3. Јовановић Илија

Иди на врх